Read more about the article برون‌سپاری به زبان ساده
برون‌سپاری

برون‌سپاری به زبان ساده

سازمان‌ها باید مراقب باشند تا در دام کمال‌گرایی نیفتند و به دنبال چابکی باشند و میزان بهره‌وری خود را به روش‌های مختلف افزایش دهند. یکی از این روش‌ها برون‌سپاری هست.

 همان‌گونه که مدیران نیازی نیست تمامی امور را خود رسیدگی نمایند و می‌توانند جهت تحقق این امر به پرسنل خود تفویض اختیار دهند. می‌توان بخشی از فعالیت‌های کلیدی سازمان را برون‌سپاری نمود و انجام آن‌ها را به سازمان‌ها و یا افرادی که متخصص در این امور هستند سپرد.

1 دیدگاه