You are currently viewing چرا باید به سمت تجارت الکترونیکی رفت ؟
چرا باید به سمت تجارت الکترونیکی رفت

چرا باید به سمت تجارت الکترونیکی رفت ؟

چرا باید به سمت تجارت الکترونیکی رفت ؟

دلایل مختلفی وجود دارد تا اینکه سازمان ها باید به سمت تجارت الکترونیکی پیشروی کنند و خود را با شرایط روز وقف دهند. در زیر به بعضی از این موارد اشاره می کنیم:

  1. سازمان ها برای ادامه حیات خود باید متناسب با شرایط روز و احیاناً پیش بینی آینده گام بردارند. یکی از تغییرات موجود در عصر حاضر بوجود آمدن تجارت الکترونیکی می باشد و سازمان ها باید این تغییر را برای ادامه حیات خود و کسب سهم بازار بپذیرند.
  2. در تجارت الکترونیکی راه های ارتباطی جدید از جمله کانال ها ، شبکه های اجتماعی ، درگاه ها و … بوجود آمده است که هرکدام نحوه دسترسی خاص خود را دارد که می تواند در تعیین میزان بدست آوردن سهم بازار مفید باشد.
  3. تجارت الکترونیکی از مرزهای فیزیکی عبور کرده است و دسترسی بصورت تمام وقت ایجاد نموده است.
  4. نحوه توزیع و شبکه زنجیره تامین از حالت سنتی خارج نموده.
  5. مشتریان در هر زمان و مکان می توانند از طریق اینترنت به اطلاعات، محصولات و خدمات ارائه شده دسترسی داشته باشند. (به عبارتی دسترسی نامحدود برای مشتریان ایجاد می کند).
  6. تجارت الکترونیکی باعث رشد سریع و توسعه کسب و کار می شود.
  7. تبلیغات در تجارت الکترونیکی هدفمندتر می شود و معرفی محصولات و خدمات در هر زمان در دسترس می باشد.
  8. سازمان ها بواسطه تجارت الکترونیکی از لایه های سنتی خارج شده و خود را با شرایط موجود منطبق و به روز می نمایند.
  9. جمع آوری داده ها، کسب اطلاعات، طبقه بندی اطلاعات و دریافت رکورد های مورد نظر، تجزیه و تحلیل داده ها و ایجاد پایگاه مدیریت دانش باعث می شود که تصمیمات در زمان مناسب با توجه به شرایط موجود و آینده به درستی اتخاذ شود. که بها دادن به این امر و کسب مهارت در این زمینه خود یک مزیت کلیدی و رقابتی ارزشمند به شمار می آید.
  10. سرعت، دسترسی سریع و راحتی به ارمغان می آورد.

 

E-commerce
E-commerce