Read more about the article ادموند جروم مک کارتی (بنیانگذار آمیخته های بازاریابی)
ادموند جروم مک کارتی بنیان گذار آمیخته های بازاریابی

ادموند جروم مک کارتی (بنیانگذار آمیخته های بازاریابی)

دکتر ادموند جروم مک کارتی طراح مدل 4P بازاریابی بود. او مدل خود را در کتاب "بازاریابی بنیادین: یک رویکرد مدیریتی" (منتشر شده در سال 1960) مطرح کرد که این کتاب از زمان انتشارش تا کنون، یکی از کتب مرجع در دوره های آکادمیک بازاریابی بوده است. او در مدل خود یک چهارچوب مفهومی متشکل از 4P برای بررسی مسائل مهم بازاریابی و اخذ تصمیم توسط شرکت ها ارائه کرد.

1 دیدگاه