Read more about the article دوره عمر محصول
plc 1

دوره عمر محصول

برای اینکه به حداکثری موفقیت در بازار دست یابیم باید محصول خود را مدیریت کنیم و یکی از مواردی که مرتبط با مدیریت محصول می باشد در نظر گرفتن چرخه دوره عمر محصول هست. در این پست قصد داریم چرخه دوره عمر محصول معرفی کنیم . برخی از خبرگان صنعت نیز این دوره را 4 مرحله و برخی 5 مرحله معرفی کردند. در اینجا قصد داریم دوره 5 مرحله ای را معرفی کنیم.

دیدگاه‌ها برای دوره عمر محصول بسته هستند
Read more about the article آمیخته های بازاریابی
آمیخته های بازاریابی

آمیخته های بازاریابی

 در نگاهی جامع و کامل، آمیخته های بازاریابی دیدی کلی در مورد استراتژیک کسب و کار می باشد. متاسفانه بیشتر افراد تعریف درستی از بازاریابی ندارند و آن را فقط تبلیغ برای جذب مشتری می دانند در صورتی که بازاریابی دارای مفاهیم مختلف و همچین دیدگاه های سنتی و نوین می باشد.

دیدگاه‌ها برای آمیخته های بازاریابی بسته هستند